liljebiller3.jpg
 
Eretmocerus-parasitstekel

Biologi

Eretmocerus eremicus parasiterar både larver av den vanliga mjöllusen (Trialeurodes vaporariorum) samt bomullsmjöllusen Bemisia tabaci.

 

En mjöllus som har blivit parasiterad av Eretmocerus blir inte svart (som Encarsia), men däremot genomskinlig med svagt gulaktig till skär.

Efter ca. 2 veckor inne i mjöllusens pupparium kläcks parasitstekeln till en vuxen Eretmocerus . Ett parasiterat tomt pupparium kan kännas igen på det runda utgångshålet (är puppan inte parasiterad, är puppan uppskuren med ett längsgående snitt.  

Den vuxna parasitstekeln kan leva upp till 12 dagar. Var dag läggs cirka 3 - 5 ägg.

 

Eretmocerus går inte i diapaus, men kort dagslängd betyder, att den är lite mindre aktiv. Den påverkas dock inte så mycket av kort dagslängd som Encarisa och är efter allt att döma mer effektiv om vintern än Encarsia.

 

Aktiv vid dagstemperaturer över ca. 20°C. Optimum är vid 50-85% RH och temperaturer över 25°C, vilket gör den mer lämplig än Encarsia att användas vid höga temperaturer. Eretmocerus är mer tolerant mot rester av kemikalier än Encarsia.

 

Produktbeskrivning

Eretmocerus-parasitstekeln levereras som lösa puppor eller på kort i antal av 3.000 eller 5.000 st.

 

Användning

Förebyggande utsättning: minimum 1-3 Eretmocerus-parasitstekel per kvm. varje vecka  (eventuellt dubbel dos var 14:e dag). Sätt upp gula klisterskivor för registrering samt även för bekämpning.

Notera! Vid eventuell avbladning i tomater kontrollera, att parasiterade mjölluspuppor inte tas bort.

 

Förvaring

Bör sättas ut strax efter mottagandet, men kan förvaras ett par dagar vid 8 - 10°C.

 

Info om mjöllöss..


 

 


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige