liljebiller2.jpg
 
Ullus-nyttodjur
  • Leptomastix dactylopii (Citrusullusparasitstekel)
  • Leptomastidea abnormis (parasitstekel mot citrusullus vår och höst.
  • Anagyrus fusciventris (parsitstekel mot Pseudococcus longispinus)
  • Pseudaphycus maculipennis (parasitstekel för Pseudococcus affinis)
  • Leptomastix epona (parasitstekel för Spilococcus cacterarum, Pseudococcus affinis)
  • Cryptolaemus montrouzieri (Ullusrovskalbagge)
  • Chrysoperla carnea (Guldögonsländelarver MC500 eller lösvikt om 1000st).

 

Oftast används parasitsteklar mot ullöss i kombination med Cryptolaemus m. Parasitsteklarna är bättre till att lokalisera spridda förekomster av ullöss. Eftersom parasitsteklarna är mycket värdspecifika är det nödvändigt att artbestämma ullössen innan beställning görs och en bekämpning påbörjas.

 

Alternativt används ullusrovskalbaggen (Cryptolaemus montrouzieri). De är speciellt effektiva vid täta populationer av ullöss eftersom de är predatorer och tar de flesta ullusarter.

 

De tre vanligaste ullusarterna är:

  • Planococcus citri - Citrusullus
  • Pseudococcus affinis
  • Pseudococcus longispinus - Långsvansad ullus


Tyvärr säljer vi inte ullus-nyttodjur till hobbyodlare, men yrkesodlare kan kontakta info@biobasiq.se för vägledning i användning av relevanta parasitsteklar mot ullöss.

 

Läs mer om ullöss...

 


 

uldlussnyltehv_leptomastix.jpg
Ullusparasitstekel.
Foto: Entocare

 

chryptolaemus-2.jpg
Ullusnyckelpiga.

 

Uldlus_langfynset.jpg
Långsvansad ullus.
Foto: Entocare


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige