svirreflue.jpg
 
Ullöss

Det är flera arter av ullöss som ofta förekommer som skadedjur främst bland gröna växter, men även på exempelvis Orchideér och Hoyer.

 

De tre vanligast förekommande ullusarterna är:

 

  • Planococcus citri, (citrus-ullusen)
  • Pseudococcus affinis
  • Pseudococcus longispinus, den "långsvansade ullusen"

 

Oftast är det gröna inomhusväxter som angrips. De små första larvstadierna, så kallade crawlers ("vandrarlarverna"), sprids mycket lätt när växterna rör vid varandra. Även de vuxna honorna förflyttar sig lätt på växten.

 

Livscykeln tar cirka 1,5 månad vid 20°C. Varje hona lägger upp till 300 ägg och kan leva i upp till 8 månader. Hanen har vingar men saknar mundelar och kan alltså ej äta. Deras enda uppgift är att söka upp honorna och befrukta dem.

 

Symptom

Ullöss suger liksom bladlöss växtsaft och avsöndrar honungsdagg, som kan ge en klistrig sockerbeläggning på bladen. I honungsdaggen växer ofta så kallade sotdaggssvampar som förfular och förhindrar växtens assimilation med denna svart-grå beläggning. Sotsvamp kan dock tvättas bort.


 

uldlussnyltehv_leptomastix.jpg
Leptomastix dactylopii Parasitstekel på P.citri
Foto: Entocare

 

chryptolaemus-2.jpg
Cryptolaemus montrouzieri

 

Citrus_uldlus.jpg
Citrusullus.
Foto: Entocare

 

uldlus_mellemfr.jpg
Pseudococcus affinis.
Foto: Entocare

 

Uldlus_langfynset.jpg
Pseudococcus longispinus.
Foto: Entocare

 

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige