oeresnudebille.jpg
 
Ullöss

Det är flera arter av ullöss, som ofta förekommer som skadedjur främst bland gröna växter, men dock även ex. på Orchideér, Hoyer m.m.

De tre vanligast förekommande ullusarterna är:

 

  • Planococcus citri, (citrus-ullusen)
  • Pseudococcus affinis
  • Pseudococcus longispinus"den långsvansade ullusen"

 

Oftast är det gröna inomhusväxter som angrips. De små första larvstadierna s.k. crawlers ("vandrarlarverna") sprids mycket lätt när växterna rör vid varandra, men även de vuxna honorna förflyttar sig lätt på växten.

 

Livscykeln tar ca. 1,5 månad vid 20 ° C.. Varje hona lägger upp till 300 ägg och kan leva i upp till 8 månader. Hanen har vingar men saknar mundelar och kan alltså ej äta. Deras enda uppgift är att söka upp honorna och befrukta dem.

 

Symptom

Ullöss suger liksom bladlöss växtsaft och avsöndrar "honungsdagg", som kan ge en klistrig "sockerbeläggning" på bladen. I honungsdaggen växer ofta s.k. sotdaggssvampar som förfular och förhindrar växtens assimilation p.g.a. denna svart-grå beläggning. Sotsvamp kan dock tvättas bort.


 

uldlussnyltehv_leptomastix.jpg
Leptomastix dactylopii Parasitstekel på P.citri
Foto: Entocare

 

chryptolaemus-2.jpg
Cryptolaemus montrouzieri

 

Citrus_uldlus.jpg
Citrusullus.
Foto: Entocare

 

uldlus_mellemfr.jpg
Pseudococcus affinis.
Foto: Entocare

 

Uldlus_langfynset.jpg
Pseudococcus longispinus.
Foto: Entocare

 

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige