bi_latyrus.jpg
 
Egenproduktion

Biobasiq's samarbetspartner Borregaard BioPlant ApS producerar själva olika nyttodjur, bland andra:

  • Tripsrovkvalster (Amblyseius cucumeris)
  • Jordlevande rovkvalster (Hypoaspis miles); Hypoaspis miles export
  • Bankplantor med bladlöss

Produktionen av tripsrovkvalster är förberedd och gjorts mer miljövänlig med tillskott från innovationslagen i Danmark; bland annat är formuleringen nu baserad på vermikulit som dammar mindre än kli.

Övriga produkter importeras från ledande producenter i främst Europa.

 

michaelproduktion.jpg


 

egenproduktion.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige