oeresnudebille.jpg
 
Egenproduktion

Biobasiq's samarbetspartner Borregaard BioPlant ApS producerar själva olika nyttodjur, bl.a.:

  • Tripsrovkvalster (Amblyseius cucumeris)
  • Jordlevande rovkvalster (Hypoaspis miles); Hypoaspis miles export
  • Orius majusculus
  • Bankplantor med bladlöss

Produktionen av tripsrovkvalster är förberett och gjorts mer miljövänlig med tillskott från innovationslagen i Danmark; bl.a. är formulering nu baserad på vermiculite som dammar mindre än kli.

Övriga produkter importeras från ledande producenter i främst Europa.

 

michaelproduktion.jpg


 

egenproduktion.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige