liljebiller2.jpg
 
Leverantörer

Ett viktigt område för Biobasiq är oberoende import av produkter.

 

I stället för att binda sig till en bestämd producent, har Biobasiq Sverige genom sitt samarbete med Borregaard BioPlant ingått avtal om leveranser med flera av de ledande producenterna i Europa. Det ger oss möjlighet att välja produkter där kvaliteten är bäst.

 

Således sker leveranser varje vecka med färska nyttodjur till Biobasiq från minst 5-6 olika europeiska producenter.

 

 

 

Andermatt Biocontrol - Schweizisk producent av virusprodukter.

 

Biobest - Ledande belgisk producent av nyttodjur och humlebon.

 

BioPlanet - Italiensk producent av nyttodjur.

 

E-nema - Tysk producent av nematoder mot bl.a. sorgmyggor och öronvivellarver.

 

Entocare - Holländsk producent av exotiska nyttodjur mot bl.a. sköldlöss och ullöss.

 

Sauttert & Stepper - Tysk producent av bl.a. mjöllusparasitstekel och guldögonsländelarver.© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige