svirreflue.jpg
 
Arbetsområde

Biobasiq Sverige AB ger rådgivning om, och säljer biologiska produkter till följande sektorer:

  • Växthusodling
  • Frilandsodling
  • Frukt- & bärodling
  • Plantskolor

Vi har också registrerat enskilda miljövänliga växtskyddsmedel till lantbruk och grönområden. Det är dock fortfarande en begränsad mängd medel till förfogande för dessa områden, men Biobasiq följer noga utvecklingen via vårt medlemskap av den internationella producentföreningen (IBMA) och är redo att registrera nya medel, så snart de kommer på marknaden.

 

Rådgivning
Biobasiq's primära arbete består i rådgivning till producenter för användning av biologiska växtskyddsmedel. Ett viktigt område i detta sammanhang är att bedöma möjligheter att kombinera bekämpningen med selektiva kemiska sprutmedel, samt att ge råd om användningen av mikrobiologiska medel mot skadliga svampar och insekter.

 

Konsulentservice
Vid ett besök utarbetar vi en plan för biologiska medel, som passar till den aktuella kulturen. Det är här viktigt att ta ställning till vilka delar av produktionen som lämpar sig för biologiskt växtskydd.

 

Konsulentbesök kan utföras i samband med försäljning av produkter, men Biobasiq erbjuder också fast konsulentservice i form av regelmässiga besök i produktionsarealer; till exempel var 14:e dag. Här bedöms skadesymptom på växter och utvecklingen av antal skadedjur och nyttodjur. Status för växtens friskhet kan rapporteras löpande och användningen av biologiska och eventuellt kemiska växtskyddsmedel justeras, så det hela tiden är på optimal odlingsnivå.

 

Registrering av skadedjur på klisterskivor
För att undgå överraskande skadedjursutbrott i växthus, kan ett avtal göras om löpande registrering av skadedjur på klisterskivor. Vanligtvis använder man i en prydnadsväxtkultur minst 4 numrerade klisterskivor per 1000 . Dessa kan bytas var 14:e dag och skickas till Biobasiq, varefter vi registrerar och artbestämmer skadedjuren. Resultatet skrivs in i ett schema och returneras med fackmässiga kommentarer och eventuella behandlingsförslag.


Hobby
Biobasiq levererar även nyttodjur, klisterskivor, böcker etc. till svenska hobbyodlare, som är ett växande intresseområde. Nyttodjuren kan beställas direkt på http://www.nyttodjur.se/ eller i de flesta plantskolor och trädgårdscentra. Därefter skickas försändelsen per post från Biobasiq direkt till kund.

 

 


 

frank_konsulent.jpg
Konsulentservice.

 

fangpladeregistrering.jpg
Registrering av skadedjur på klisterskivor.

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige