liljebiller3.jpg
 
Hallonbladgallkvalstret

Skador av hallonbladgallkvalster liknar virussymptom, men kan skiljas åt eftersom gallkvalsterskadorna även är synliga som gröna fläckar på bladundersidorna.

 

Allvarliga angrepp kan leda till missbildade bär och svaga nya skott.

 

Glen Ample är mycket mottaglig mot hallonbladgallskvalster. Kvalstren sprids med hjälp av maskiner, människor och med vind i odlingen. Kvalstren kan även komma med inköpta plantor.© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige