liljebiller.jpg
 
Sorgmyggor

Sorgmyggor är små svarta myggor, cirka 2,5 mm långa. Dessa förväxlas ofta med vattenflugor. Vattenflugan är en fluga också svart till färgen, men dessa är lite större och har runda ljusa fläckar på vingarna. Flugorna är mer stillasittande "tröga", medan den vuxna sorgmyggan flyger omkring "irrande". Det är främst myggans larver som är den egentliga skadegöraren.

 

Sorgmyggans larver lever i det översta jordlagret eller i rotzonen. De kan bli upp till 5-6 mm långa och klara till mjölkvita i färgen, med tydligt svart huvud.

 

Larverna lever primärt av alger och svamp, men vid många tillfällen kan de göra skada genom att äta på växtens rötter, till exempel i julstjärnor. Detta försvagar växten och skapar infartsvägar för olika svampsjukdomar.


 

sorgemyg.jpg

Den vuxna sorgmyggan

larve_af_sorgemyg.jpg
Sorgmyggelarver

 

nematoder.jpg
Nematoder mot sorgmyggor.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige