oeresnudebille2.jpg
 
Sköldlöss

Det finns många olika arter av sköldlöss. Sköldlössen kan upppdelas i två grupper:

 • Oäkta sköldlöss Coccidae (med mjuk sköld); Här är det honan själv som är skölden. Skölden kan ej skiljas från djuret. Exempel på arter:
  • Coccus hesperidum vanlig sköldlus
  • Saissetia coffeae; ofta på kaffe
  • Saissetiae oleae, ofta på oliver

 • Äkta sköldlus Diaspididae (med hård sköld); Här "bygger" honan själv sin sköld och kan alltså skiljas från värddjuret. Exempel på arter:
  • Diaspis sp.; ofta på palmer, Cattleya
  • Aspidiotus neriNerium oleander etc

 

Den vanligast förekommande sköldlusen är Coccus hesperidum, (tillhör de oäkta sköldlössen), se foto.

 

Det används många olika nyttodjur till bekämpning av sköldlöss. Ofta är nyttodjuren (i synnerhet parasitstekeln) mycket värdspecifik. Därför är det nödvändigt att artbestämma sköldlössen innan en bekämpning (utsättning av nyttodjur) påbörjas.

 

Tyvärr säljs inte nyttodjur mot sköldlöss till hobbyodlare, men yrkesodlare ombedes kontakta info@biobasiq.se för vägledning i användning av relevanta nyttodjur.


 

microterys_flavus.jpg
Sköldlus-parasitstekel (Microterys flavus).
Foto: Entocare

 

skjoldlusC.h.jpg
Coccus hesperidum (de svarta är parasiterade av en parasitstekel).
Foto: Entocare

skjoldlusS.c.jpg
Saissetia coffeae.
Foto: Entocare

skjoldlus_Diaspis.jpg
Äkta sköldlöss (Diaspis sp.)
Foto: Entocare


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige