liljebiller2.jpg
 
Drosophila suzukii

D. suzukii blev för första gången registrerad år 2014 i både Danmark och Sverige. Flugan har ännu inte fått ett svensk namn, men på danska heter den fläckvingefruktflugan. Den kommer ursprungligen från Asien, men den finns numera i stora delar av världen och har utgjort stora problem de senaste åren för fruktodlare i flera europeiska länder. Dsuzukii skiljer sig från andra fruktflugor (så kallade bananflugor) eftersom den uppsöker färsk frukt som fortfarande sitter på plantan, vilket leder till stora ekonomiska följder.

 

Biologi

D. suzukii kan förväxlas med en vanlig fruktfluga, då de båda är cirka 3 mm långa, guldbruna och har röda ögon. Däremot urskiljer sig hanens vingar från den vanliga fruktflugan, då vingarna har en karakteristisk mörk fläck på var vinge. Den vuxne flugan äter av frukten och honan lägger sina ägg inuti frukten. Äggen utvecklar sig till larver inuti fruken och förpuppas antingen i eller utanför frukten. Honan kan lägga uppemot 300 ägg under sin livstid. Utvecklingstiden från ägg till vuxen tar 1-2 veckor. Det har rapporterats om över tio generationer per säsong.

 

Den vuxna flugan flyger när temperaturen är över 10°C och problemen blir synliga först vid sensommar/höst, om bestånden får lov till att växa. Flugorna övervintrar som vuxna och möjligtvis även som puppor.

 

Skador

Första symptomen på angrepp syns oftast på skuggsidan av frukten. Frukten får hål efter honans äggläggningsrör. Larverna utvecklar sig inuti frukten, vilket medför insjunkna och ruttna fläckar. Om angreppet sker omedelbart före plockning kan man riskera att skadorna inte upptäcks förrän produkten har nått kunden.

 

Värdväxter

D. suzukii har ett brett urval av värdväxter, bland annat körsbär, plommon, blåbär, hallon, björnbär och jordgubbar. Vilda arter, så som fläder och björnbär tros fungera som övervintringsvärdar.

 

Bekämpning/Registrering

Man vet inte än om D. suzukii har blivit ett betydande skadedjur i Danmark eller Sverige. Baserat på erfarenheter från andra europeiska länder, rekommenderas att noggrant övervaka förekomsten av flugan.


drosophila_voksen.jpg

 

drosophila_larver_baer.jpg

 

drosophila_baer.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige