liljebiller3.jpg
 
Trips

De mest förekommande tripsarterna i växthus är:

  • Amerikanskt blomtrips, Frankliniella occidentalis
  • Nejliktrips, Thrips tabaci

 

I synnerhet i prydnadsväxter är det Frankliniella occidentalis som vållar stora problem, därför att den är resistent för de flesta insekticider på marknaden. Både den amerikanska blomtripsen och nejliktrips kan bekämpas effektivt med biologiska medel.


I kryddor vållar nog Thrips tabaci störst problem på flertalet kulturer,  exempelvis: rosmarin, dragon, timjan. Då och då dyker en annan tripsart upp: Thrips nigropilosus, i samband med import av småplantor. De lockas ej till klisterskivor utan kan verkligen"invadera" exempelvis basilika.

 

Parthenothrips dracaenae (bandad växthustrips, se foto), Heliothrips haemorrhoidalis (svart växthustrips), Hercinothrips femoralis (brunt växthustrips) och Echinothrips americanus (kan förekomma på Hibiscus, Julstjärnor) kan också bekämpas. De är svårare att kontrollera, men bland annat rovtripsen Franklinothrips vespiformis kan användas. De förut nämnda tripsarterna förekommer främst i Botaniska trädgårdar och av och till i import av "gröna växter".

 

På friland hittar man många olika arter av trips, men någon optimal biologisk metod mot trips på friland finns ej.

 

Korntrips (Limothrips cerealium) flyger ofta i samband med skörd och kan förirra sig in i växthusen. Här kan de göra tillfällig skada, men etablerar sig sällan i kulturen. Sporadiskt kan rosentripsen (Thrips fuscipennis) uppträda i exempelvis gurka.

 

Trips (vår minsta insekt) är som regel 1-2 mm långa, varpå det krävs en bra handlupp (10x förstoring) för att se dem. De kan vara svarta, gulaktiga eller bruna. Larven är som regel gul-vitaktig.

 

Symptom
Trips befinner sig mest på undersidan av bladen eller i blommorna, där de raspar av växtcellerna. I gurka förekommer ljusa silvriga fält, där cellerna har dött. Med en lupp kan man tydligt se dess svarta exkrementer.

 

Trips förekommer på många blommor, grönsaks- och kryddväxter. På blommor syns skadorna som vita streck på kronbladen till följd av gnag i knoppstadiet (se foto av gerbera).

 

 


 

frankliniella.jpg
Frankliniella occidentalis.
Foto: Entocare

 

thrips_tabaci.jpg
Nejliktrips.

 

echinothrips.jpg
Echinothrips.

 

baand_vaeksth_trips.jpg
Bandad växthustrips.
Foto: Entocare

 

trips_agurk.jpg
Tripsgnag på gurkblad.

 

tripsgerbera.jpg
Tripsgnag i Gerbera.

 

 

 

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige