oeresnudebille.jpg
 
Öronvivlar

NemaTop nematoder är ofta mer effektiva än kemi mot larvstadierna av öronvivel. Verksam vid jordtemperaturer på 12-30°C.

Är temperaturen 8-12°C kan NemaFelt - nematoder användas i stället.På friland är det mycket viktigt att koordinera behandlingstidspunkten med öronvivelns livscykel. Behandling kan ske lämpligen i maj/juni samt i augusti/september.


Läs mer om nematoder mot öronvivel..

 

 

oresnudebiller_livscyklus.jpg 


 

Oeresnudebille_LS04_red.jpg

Öronvivvel

oresnudeblarve_infc.jpg
Den röda larven är infekterad av nematoder.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige