bi_latyrus.jpg
 
Sköldlöss

Det finns många olika arter av sköldlöss. Sköldlössen upppdelas i 2 grupper:

 • Oäkta sköldlöss (med mjuk sköld- här kan ej skölden skiljas från värddjuret utan det är honan självt som är skölden); bl.a.
  • Coccus hesperidum, Citrus, fikon m.m.
  • Saissetia coffeae; ofta på kaffe
  • Saissetiae oleae, ofta på oliver

 • Äkta sköldlus (med hård sköld- kan skiljas från värddjuret här "bygger"honan sin egen sköld); bl.a.
  • Diaspis sp.; ofta på palmer

 

Den vanligast förekommande sköldlusen är Coccus hespiridum, (tillhör de oäkta sköldlössen); se foto.

 

Det används många olika nyttodjur till bekämpning av sköldlöss. Ofta är nyttodjuren (i synnerhet parasitstekeln) mycket värdspecifik Därför är det nödvändigt att artsbestämma sköldlössen, innan en bekämpning påbörjas.

 

 

Tyvärr säljs inte sköldlöss-nyttodjur till hobbyodlare, men yrkesodlare ombedes kontakta Biobasiq (telefon 08-732 91 63) för vägledning i användning av relevanta nyttodjur mot sköldlöss.

 

Nyttodjur mot oäkta sköldlöss:

 • Microterys flavus
 • Coccophagus spp.
 • Metaphycus stanley

Nyttodjur mot äkta sköldlöss:

 • Rhyzobius lophanthae
 • Chilocorus nigritus
 • Encarsia citrina
 • Aphytis melinus.

 

microterys_flavus.jpg
Sköldlus-parasitstekel (Microterys flavus).
Foto: Entocare

 

skjoldlusC.h.jpg
Coccus hesperidum (de svarta är parasiterade av en parasitstekel).
Foto: Entocare

skjoldlusS.c.jpg
Saissetia coffeae.
Foto: Entocare

skjoldlus_Diaspis.jpg
Äkta sköldlöss (Diaspis sp.)
Foto: Entocare


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige