liljebiller3.jpg
 
Ullöss

Ofta används parasitsteklar mot ullöss. Parasitstekeln har god förmåga till att lokalisera en spridd förekomst av ullöss. Men eftersom parasitstekeln är mycket värdspecifik, är det nödvändigt att artsbestämma ulllössen innan en bekämpning påbörjas.

 

Alternativt används ullusnyckelpigan (Cryptolaemus montrouzieri), som inte är så kräsen utan tar de flesta ullusarter.

 

Tyvärr säljs inte ullusnyttodjur till hobbyodlare, men yrkesodlare ombeds att kontakta info@biobasiq.se för vägledning i användningen av relevanta parasitsteklar mot ullöss.

 

Nyttodjur mot ullöss:

  • Leptomastix dactylopii (parasitstekel för citrusullusen, sommar)
  • Leptomastidea abnormis (parasitstekel för citrusullusen, vår/höst)
  • Anagyrus fusciventris (parasitstekel för den långsvansade ullusen)
  • Pseudaphycus maculipennis (parasitstekel för P. affinis)
  • Leptomastix epona (parasitstekel för Spilococcus cactearum o. P.affinis)
  • Ullusrovskalbagge (Cryptolaemus montrouzieri)
  • Guldögonslände-larver MC500 (Chrysoperla carnea)

 


 

uldlussnyltehv_leptomastix.jpg
Leptomastix dactylopii Parasitstekel på P.citri
Foto: Entocare

 

chryptolaemus-2.jpg
Cryptolaemus montrouzieri

 

Citrus_uldlus.jpg
Citrusullus.
Foto: Entocare

 

uldlus_mellemfr.jpg
Pseudococcus affinis.
Foto: Entocare

 

Uldlus_langfynset.jpg
Pseudococcus longispinus.
Foto: Entocare

 

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige