svirreflue.jpg
 
Mjöllöss

Mjöllus-parasitstekeln (Encarsia formosa) är det primära nyttodjuret mot mjöllöss. Optimum är 50-85% RH och 20-25°C. Encarsia är mycket känslig för kemikalierester och svavel. Inte så effektiv om vintern.
Läs mer om Encarsia..


Eretmocerus-parasitstekeln är mer effektiv än Encarsia vid temperaturer över cirka 28°C och är lite mindre känslig för kemikalierester. Kan även eventuellt fungera bättre än Encarsia vintertid.
Läs mer om Eretmocerus..

 

Swirskii-rovkvalstret tar ägg och första larvstadiet av mjöllöss. God förmåga till etablering i kulturer med flera olika skadedjur - som trips och spinn - eller i kulturer med pollen som exempelvis paprika.
Läs mer om swirskii..

 

Rovskinnbaggen Macrolophus caliginosus kan användas som komplement till Encarsia f. i långa kulturer som exempelvis tomater. Den har också delvis effekt mot växthusspinnkvalster, fjärilslarver med mera. Kan möjligtvis orsaka skador i vissa prydnadsväxtkulturer.
Läs mer om Macrolophus..


Orius, som främst används för tripskontroll är ett bra komplement till diverse Amblyseius-arter. Orius tar även till viss del ägg, larver och puppor av mjöllöss.

Läs mer om Orius..

 

Mycotal innehåller sporer av den insektpatogen svampen Verticillium lecanii. Sporerna sprutas på blad med mjöllöss. MYCOTAL kräver hög luftfuktighet för att gro (över 80%).

Läs mer om Mycotal..

 

Insektsåpa kan med fördel användas innan utsättning av nyttodjur, om angreppet av mjöllöss är för stort.
Läs mer om insektsåpa..

 

Klisterskivor eller fångstskivor kan användas i kombination med nyttodjur för bekämpning av de vuxna mjöllössen.
Läs mer om klisterskivor..


mellus_voksen.jpg
Vuxen vanlig mjöllus

 

mellus_larve.jpg
Larver och puppor av vanl. mjöllus

 

bemisia_tabaci.jpg
Larv (t.v.), puppa (t.h.) och tomma genomskinliga puppor av Bemisia tabaci.

 

encarsia_par.jpg
Encarsia parasiterar en mjölluslarv


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige