liljebiller2.jpg
 
Sniglar

Nemaslug. Innehåller nematoder, som bara lever av att infektera sniglar och detta är den enda biologiska produkt mot åkersnigel. Kan vara mycket effektivt i växthus. Används på friland i England.
Läs mer om Nemaslug..

 

Ferramol Sniglemedel är små pellets som strös ut på jorden. Innehåller järnfosfat och kan användas till ekologisk odling. Ändamålsenligt till både växthus och friland och verkar mot både åkersnigel och mördarsnigel. Bättre än nematoder mot mördarsnigel.
Läs mer om Ferramol..

 


agersnegl.jpg
Åkersnigel.

 

Draebersnegl_LarsS.jpg
Mördarsnigel.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige