bi_latyrus.jpg
 
Sorgmyggor

Nemafelt nematoder vattnas ut i växtsubstratet mot larver av sorgmyggor. Delvis effekt mot vattenflugelarver. (höga doser) Reduceras i antal i loppet av 2-3 veckor. Men kan återfinnas upp till 7-8 veckor, Tar primärt de stora larvstadierna.
Läs mer om Nemafelt..

 

Vectobac är ett bakteriepreparat (Bacillus thuringiensis) som vattnas ut mot sorgmygglarver. Bra till bekämpning på större arealer. Bryts ner i loppet av 4-5 dagar. Kombineras ofta med nematoder som förebyggande behandling vid kulturstart.
Läs mer om Vectobac..

 

Hypoaspis miles (jordrovkvalster) etableras i långvariga kulturer och uppföröknings-avdelningar. Har effekt mot både sorgmyggor, vattenflugor och andra mygg.
Läs mer om Hypoapis..

 

Klisterskivor och Rollertraps används ofta i kombination med nyttodjur - i synnerhet i uppföröknings-avdelningar.
Läs mer om klisterskivor..

 


 

sorgemyg.jpg

Den vuxna sorgmyggan

larve_af_sorgemyg.jpg
Sorgmyggelarver

 

nematoder.jpg
Nematoder mot sorgmyggor.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige