liljebiller2.jpg
 
Trips

Orius rovstinkfly är ett av de mest effektiva nyttodjuret mot trips. Den tar både larver och vuxna och är inte så känslig för låg luftfuktighet. Tillgång till pollen är en fördel.
Läs mer om Orius..

 

Swirskii-rovkvalstret tar första larvstadiet av trips. Den är bra till etablering i kulturer med flera olika skadedjur, som exempelvis mjöllöss och spinn (gurkor) eller i kulturer med pollen, till exempel paprika och gerbera. Kräver högre än cirka 50% luftfuktighet samt över cirka 18°C (helst 20).
Läs mer om swirskii..

 

Tripsrovkvalster (Amblyseius cucumeris) tar första larvstadiet av trips. De har inte lika snabb uppförökning som swirskii och tar heller inte mjöllöss. De kräver mer än cirka 50% luftfuktighet.
Läs mer om tripsrovkvalster..

Klisterskivor kan med fördel användas i kombination med nyttodjur till bekämpning av trips.
Läs mer om klisterskivor..

 


 

frankliniella.jpg
Frankliniella occidentalis.
Foto: Entocare

 

thrips_tabaci.jpg
Nejliktrips.

 

echinothrips.jpg
Echinothrips.

 

baand_vaeksth_trips.jpg
Bandad växthustrips.
Foto: Entocare

 

trips_agurk.jpg
Tripsgnag på gurkblad.

 

tripsgerbera.jpg
Tripsgnag i Gerbera.

 

 

 

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige