oeresnudebille.jpg
 
Trips

Orius rovstinkfly är ett av de mest effektiva nyttodjuret mot trips. Tar både larver och vuxna och är inte så känslig för låg luftfuktighet. Tillgång till pollen är en fördel.
Läs mer om Orius..

Swirskii-rovkvalstret tar första larvstadiet av trips. Bra till etablering i kulturer med flera olika skadedjur, som ex. mjöllöss och spinn (gurkor) eller i kulturer med pollen som t.ex. paprika och gerbera. Kräver högre än ca. 50% luftfuktighet samt över ca. 18°C (helst 20).
Läs mer om swirskii..

 

Tripsrovkvalster (Amblyseius cucumeris) tar första larvstadiet av trips. Inte lika snabb uppförökning som swirskii och tar heller inte mjöllöss. Kräver mer än ca. 50% luftfuktighet.
Läs mer om tripsrovkvalster..

Klisterskivor kan med fördel användas i kombination med nyttodjur till bekämpning av trips.
Läs mer om klisterskivor..

 


 

frankliniella.jpg
Frankliniella occidentalis.
Foto: Entocare

 

thrips_tabaci.jpg
Nejliktrips.

 

echinothrips.jpg
Echinothrips.

 

baand_vaeksth_trips.jpg
Bandad växthustrips.
Foto: Entocare

 

trips_agurk.jpg
Tripsgnag på gurkblad.

 

tripsgerbera.jpg
Tripsgnag i Gerbera.

 

 

 

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige