liljebiller2.jpg
 
Bladlöss

Bladlus-parasitstekeln Aphidius colemani är det mest använda nyttodjuret mot bladlöss. Parasiterar bland annat persikbladlusen (Myzus persicae) och svarta gurkbladlöss (Aphis gossypii). Parasitstekeln är bra på att finna de första bladlössen i ett angrepp, men bekämpar förhållandevis långsamt och används därför mest som till förebyggande utsättning; varje till varannan vecka. 
Läs mer om bladlusparasitstekeln ..

 

Ervi-parasitstekeln Aphidius ervi används på samma sätt som Aphidius colemani, men mot angrepp av Potatisbladlöss (Macrosiphum euphorbiae och Aulacorthum solani).
Läs mer om ervi-parasitstekeln ..

 

Bladlusgallmyggan Aphidoletes aphidimyza är framstående vid begynnande- eller etablerat bladlusangrepp. Tar i stort sett alla arter av bladlöss. Hämmas av svavel, drag och låg fuktighet.
Läs mer om bladlusgallmyggan...

 

Guldögonlarver (Chrysoperla) sätter i sig många bladlöss. De blir kvar i det område de sätts ut i och används därför som regel inte förebyggande utan i "hotspots" med lokala bladlusangrepp.

 

 


 

bladlusgron.jpg

 

bladlus_sort.jpg

 

bladlus_foderunge.jpg
Bladlus föder levande unge.

 

bladlussnyltehveps.jpg
Parasitstekel parasiterar bladlöss

bladluskokoner.jpg
Parasiterad bladlus (t.v.) ca. 14 dagar efter parasitering av parasitstekeln.

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige