liljebiller.jpg
 
Spinnkvalster

Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis) är det primära valet till bekämpning av spinnkvalster. Det är helt klart det mest effektiva nyttodjur.
Spinnrovkvalster tar dock inte de röda stadiet, som ofta ses om vintern. Rovkvalsterna begränsas av svavel och låg luftfuktighet.
Läs mer om spinnrovkvalster..

 

Californicus-rovkvalster är under normala förhållande inte fullt lika effektiv som spinnrovkvalstret, men klarar sig längre tid i kulturen utan föda och används av vissa mer förebyggande än spinnrovkvalstret. Fås nu ockå i slow-release påsar.
Läs mer om Californicus-rovkvalstret..

 

Andersoni-rovkvalster har god effekt mot både vanliga- och röda vinterformer av växthusspinnkvalster (Tetranychus) och Citrus- och fruktträdsspinnkvalster (Panonychus sp.). Andersoni är under normala förhållande inte fullt lika effektiv som spinnrovkvalster, men klarar sig längre tid i kulturen utan föda. Verksam vid cirka 6-38°C och kan därmed användas i kallväxthus, tunnlar och på friland tidigt på våren (obs: det ska vara frostfritt).
Läs mer om Andersoni-rovkvalster..

 

Insektsåpa kan med fördel användas före utsättning av nyttodjur, ifall angreppet av spinnkvalster är stort.
Läs mer om insektsåpa..

 

Övriga nyttodjur mot spinnkvalster

Swirskii-rovkvalster används mot trips och mjöllöss. Ses ofta i fläckar med spinn. Den tar dock bara spinnkvalsterägg och har svårt vid att begränsa ett spinnkvalsterangrepp och bör därför inte användas som enda nyttodjur mot spinn.
Läs mer om Swirskii..

 

Macrolophus och Orius, som primärt används mot mjöllöss och trips, tar också spinnkvalster och kan ha en mindre effekt. Man bör dock supplera med andra nyttodjur för att kontrollera spinn.


spindemide.jpg
Spinnkvalster och ägg av densamma.

 

spindsymptom.jpg
De vita prickarna på bladen är de första symptomen på ett spinnkvalsterangrepp.

 

rovmide_lunch.jpg
Rovkvalster i färd med att äta spinnkvalster.

 

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige